Mini Moni./Mini Moni. no Uta

From Megchan's J-Pop Lyrics
Jump to navigation Jump to search

Mini Moni. no Uta
(The Mini Moni. Song)

Mini Moni.Romaji English (by Julie Rose)

M-I-N-I-M-O-N-I
Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni desu

Ai yai yai yai yai, ya i yu e o
Ai yai yai yai yai, ya i yu e o

M-I-N-I-M-O-N-I
Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni desu

Mari mai mai mai mai, ma mi mu me mo
Mari mai mai mai mai, ma mi mu me mo

M-I-N-I-M-O-N-I
Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni desu

Nono non non non non, na ni nu ne no
Nono non non non non, na ni nu ne no

M-I-N-I-M-O-N-I
Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni desu

Mika kan kan kan kan, kya ki kyu ke kyo
Mika kan kan kan kan, kya ki kyu ke kyo

Mini Moni!

M-I-N-I-M-O-N-I
We're Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni

Ai yai yai yai yai, ya i yu e yo
Ai yai yai yai yai, ya i yu e yo

M-I-N-I-M-O-N-I
We're Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni

Mari mai mai mai mai, ma mi mu me mo
Mari mai mai mai mai, ma mi mu me mo

M-I-N-I-M-O-N-I
We're Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni

Nono non non non non, na ni nu ne no
Nono non non non non, na ni nu ne no

M-I-N-I-M-O-N-I
We're Mini Moni, Mini Moni, Mini Moni

Mika kan kan kan kan, kya ki kyu ke kyo
Mika kan kan kan kan, kya ki kyu ke kyo

Mini Moni!