Natsukawa Rimi/Shimajima Kaisha

From Megchan's J-Pop Lyrics
Jump to navigation Jump to search

Shimajima Kaisha
(The Islands Are Beautiful)

Natsukawa RimiRomaji English

Shimajima kaisha ya "kaisha nu"
Gushiku ni ugunju yo
Mae no tanbo ni yo yuuhi akaku moete yo
"Saa yui yasaa"
Haru de kusa yaku shiroi kemuri no kemuri no kaisha yo

Muramura kaisha ya "kaisha nu"
Fukugi ni ishigaki yo
Minna matteta yo natsu no matsuri sunde yo
"Saa yui yasaa"
Kayota michimichi kabasha kunibu no kunibu no kaisha yo
"Saa yui yasaa"
"Saa yui yasaa"
Kunibu no kaisha yo

Shirahama kaisha ya "kaisha nu"
Asadori yo yuudori yo
Shio wa michishio yo iso de chidori naite yo
"Saa yui yasaa"
Kaeru sabani wo maniku adan no adan no kaisha yo

Miyarabi kaisha ya "kaisha nu"
Kunji ni minsaa yo
Motsure motsureta yo hosoi koi no ito ni yo
"Saa yui yasaa"
Horori otoshita atsui minada no minada no kaisha yo
"Saa yui yasaa"
"Saa yui yasaa"
Minada no kaisha yo

What makes the islands beautiful (so beautiful)
Is the castles and temples
The farms and the red-burning sunset
"Saa yui yasaa"
The beauty of the smoke, the white smoke rising from the fields of burning grass

What makes the villages beautiful (so beautiful)
Is the fukugi trees and the stone walls
After the long-awaited summer festival
"Saa yui yasaa"
The beauty of the citrus fruits, the scent of citrus as you walk down the streets
"Saa yui yasaa"
"Saa yui yasaa"
The beauty of the citrus fruits

What makes the white beaches beaches beautiful (so beautiful)
Is the morning calm and the evening calm
The plovers singing on the shore at high tide
"Saa yui yasaa"
The beauty of the adan plants, the adans welcoming the fishing boats home

What makes a young girl beautiful (so beautiful)
Is a dark blue minsa sash
And love's tangled threads
"Saa yui yasaa"
The beauty of tears, hot tears that fall
"Saa yui yasaa"
"Saa yui yasaa"
The beauty of tears