Shibaya Hiromi/Osakana Tengoku

From Megchan's J-Pop Lyrics
Jump to navigation Jump to search

Osakana Tengoku
(Fish Heaven)

Shibaya HiromiRomaji English

Suki da to iwashite sayori-chan
Taishita mon da yo suzuki-kun
Ikashita kimitachi minaratte
Boku mo karei ni henshin suru yo

Sanma hotate nishin
Kisu ebi tako
Maguro ikura anago shimaaji

Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Atama atama atama
Atama ga yoku naru
Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Karada karada karada
Karada ni ii no sa

Saa sa minna de sakana wo tabeyou
Sakana wa bokura wo matte iru oh!

Masumasu kirei na sayori-chan
Buriburi shinaide suzuki-kun
Bokura ga suki da to sakendemo
Kaze ni hirameku koishii kimochi

Hokke asari katsuo
Kani kaki tara
Tarako unagi hamachi shimesaba

Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Atama atama atama
Atama ga yoku naru
Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Karada karada karada
Karada ni ii no sa

Saa sa minna de sakana wo tabeyou
Sakana wa bokura wo matte iru oh!

Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Atama atama atama
Atama ga yoku naru
Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Karada karada karada
Karada ni ii no sa

Saa sa minna de sakana wo tabeyou
Sakana wa bokura wo matte iru oh!

Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Atama atama atama
Atama ga yoku naru
Sakana sakana sakana
Sakana wo taberu to
Karada karada karada
Karada ni ii no sa

Saa sa minna de sakana wo tabeyou
Sakana wa bokura wo matte iru oh!

Make me say "I love you", Sayori
You're a big shot, Suzuki
You two are so stylish; I'll learn from you
And transform magnificently, too

Pike, scallop, herring
Garfish, shrimp, octopus
Tuna, salmon roe, conger eel, striped jack

Fish, fish, fish
When you eat fish
Smart, smart, smart
It makes you smart
Fish, fish, fish
When you eat fish
Body, body, body
It's good for your body

Come on, let's all eat fish together
The fish are waiting for us, oh!

You're getting prettier and prettier, Sayori
Don't shiver, Suzuki
Even if we shout "I love you"
Our tender feelings flicker in the wind

Arabesque greenling, short-necked clam, bonito
Crab, oyster, cod
Cod roe, eel, yellowtail, vinegared mackerel

Fish, fish, fish
When you eat fish
Smart, smart, smart
It makes you smart
Fish, fish, fish
When you eat fish
Body, body, body
It's good for your body

Come on, let's all eat fish together
The fish are waiting for us, oh!

Fish, fish, fish
When you eat fish
Smart, smart, smart
It makes you smart
Fish, fish, fish
When you eat fish
Body, body, body
It's good for your body

Come on, let's all eat fish together
The fish are waiting for us, oh!

Fish, fish, fish
When you eat fish
Smart, smart, smart
It makes you smart
Fish, fish, fish
When you eat fish
Body, body, body
It's good for your body

Come on, let's all eat fish together
The fish are waiting for us, oh!

Note: This song is full of puns on fish names:
Iwashite = make me say. Iwashi = sardine.
Sayori = stickleback, but it's also a girl's name.
Taishita = big shot. Tai = red snapper.
Suzuki = sea bass, but it's also a surname.
Ikashita = stylish. Ika = cuttlefish.
Karei = both magnificent and sole or flounder.
Masumasu = more and more (here modifying pretty, thus prettier and prettier). Masu = trout.
Buriburi = shiver. Buri = kingfish.
Sakendemo = even if we shout. Sake = salmon.
Hirameku = flicker. Hirame = halibut.
Koishii = tender. Koi = carp.